مرکز تجاري ايران و قطر در شهر دوحه توسط شرکت المانع ايجاد گرديده است که بر اساس توافق بعمل آمده در سفر رياست محترم جمهوري اسلامي ايران و توافقات انجام شده با امير قطر و به دنبال آن توافقات انجام شده بين سازمان توسعه تجارت ايران و شرکت المانع قطر مقرر شد اين مرکز بصورت دائمي پذيراي محصولات صادراتي براي فروش در قطر و يا واردات محصولات و مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز ساير کشور هاي جهان باشد. ارتباط با گروه معظم المانع که يکي از چند شرکت تراز اول کشور ثروتمند قطر ميباشد، ميتواند راهگشاي بسياري از مشکلات موجود صادر کنندگان و وارد کنندگان از قطر و يا ساير کشور هاي جهان باشد. لذا مرکز تجاري ايران، قطر در ايران آمادگي کامل دارند شرايط مناسبي را براي حضور صادر کنندگان محصولات ايراني با شرايط زير داشته باشند.

مرکز تجاري ايران و قطر در شهر دوحه توسط شرکت المانع ايجاد گرديده است که بر اساس توافق بعمل آمده در سفر رياست محترم جمهوري اسلامي ايران و توافقات انجام شده با امير قطر و به دنبال آن توافقات انجام شده بين سازمان توسعه تجارت ايران و شرکت المانع قطر مقرر شد اين مرکز بصورت دائمي پذيراي محصولات صادراتي براي فروش در قطر و يا واردات محصولات و مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز ساير کشور هاي جهان باشد. ارتباط با گروه معظم المانع که يکي از چند شرکت تراز اول کشور ثروتمند قطر ميباشد، ميتواند راهگشاي بسياري از مشکلات موجود صادر کنندگان و وارد کنندگان از قطر و يا ساير کشور هاي جهان باشد. لذا مرکز تجاري ايران، قطر در ايران آمادگي کامل دارند شرايط مناسبي را براي حضور صادر کنندگان محصولات ايراني با شرايط زير داشته باشند.

  • فضاي ايجاد شده در قطر حدود 6000 متر مربع مي باشد که براساس نياز هر يک از صادر کنندگان قابليت تخصيص براساس اولويت هاي مورد نظر مرکز تجاري ايران، قطر اختصاص خواهد يافت.
  • محصولاتي اجازه صادرات و فروش بصورت B2B در کشور قطر را خواهند داشت که از نظر رعايت استانداردهاي مورد نظر کشور قطر و با نياز هاي اين کشور منطبق باشد.
  • مسئوليت ارائه تسهيلات تردد اعضاي مرکز، حمايت هاي مالي، مقررات زدايي، هماهنگي هاي بازديد تجار کشور قطر از نمايشگاه و تور هاي بازديد بازرگانان ساير کشور ها و سرمايه گذاري در صنايع ايران و يا پروژه هاي مشترک قابل سرمايه گذاري و توليد محصولات با لايسنس‌هاي معتبر جهان بر عهده مرکز تجاري ايران، قطر است که به همين منظور اين مرکز جهت هماهنگي‌هاي مربوطه در خدمت متقاضيان خواهند بود.
  • مرکز تجاري ايران، قطر تضمين برگشت وجوه ناشي از صادرات و مسائل مالي و بانکي را برحسب قرار داد هاي منعقده برعهده خواهد داشت.
  • حضور شرکتها و توليد کنندگان در نمايشگاه به دو صورت موقت و دائمي خواهد بود که بر اساس تشخيص طرفين و موافقت يکديگر اقدام خواهد شد.
  • پس از اعلام نياز کشور قطر در رابطه با محصولات قابل ارائه در نمايشگاه و يا اعلام آمادگي توليد کنندگان ايراني بر مبناي نياز هر يک از توليد کنندگان در خصوص هزينه‌هاي مربوطه در نمايشگاه تصميم گيري خواهد شد.
  • در نمايشگاه دوحه موضوعات بانکي، صرافي‌، انبارداري کالاهاي قابل دپو، استفاده از امکانات ارتباطي و حمل و نقل و فن‌آوري اطلاعات، کافي شاپ و رستوران و ساير نياز‌هاي تبليغاتي و اطلاع رساني بر عهده مرکز تجاري ايران، قطر مي‌باشد.
  • به منظور استفاده از خدمات اين مرکز کليه متقاضيان موظف به ثبت نام اوليه در مرکز بوده که از طريق وب سايت www.iqtc.ir   انجام خواهد شد.