به منظور رونق بخشیدن به تجارت بین ایران و قطر و معرفی ظرفیت ها و توانمندی های تجار ایرانی در عرصه های مختلف فراخوان از سوی سازمان توسعه تجارت ایران صادر گردیده که بر این اساس از کلیه متقاضیان با سابقه و موفق در بازار مذکور دعوت به همکاری می نماید.