خدمات دفتر ایران در مرکز تجاری ایران و قطر

2023-06-23T19:50:54+04:30

خدمات دفتر ایران در مرکز تجاری ایران و قطر شناسایی و دسترسی آسان به کلیه کالاهایی که قابلیت صادرات به کشور مقصد را دارد. ارائه شناخت کافی به تولیدکنندگان برای نیاز های کشور قطر و صادراتی نمودن کالاهای تولیدی بازاریابـی محصولات قابـل عرضـه در نمایشـگاه و ایجـاد وب [...]

خدمات دفتر قطر درمرکز تجاری ایران و قطر

2023-06-23T19:54:53+04:30

خدمات دفتر قطر درمرکز تجاری ایران و قطر ایجاد فضای نمایشگاهی و تجهیز آن به متراژ 6000 متر مربع فراخوان و شناسایی تجار قطری برای آشنایی با ظرفیت و کالاهای ایرانی و سرمایه گذاری در ایران تشکیل جلسات B2B و بررسی نحوه تعامل با مرکز تجاری ایران و قطر [...]

مزایای مرکز تجاري ايران و قطر

2023-06-23T20:03:40+04:30

مزایای مرکز تجاری ایران و قطر ایجاد شرایط استاندارد بین المللی برای شرکت های ایران که از جمله آن ثبت شرکت 100% ایرانی افتتاح حساب بانکی اخذ اقامت قطر برای تجار خدمات لجستیک از جمله حمل و نقل هوایی و دریایی برای کارخانجات تولیدی و تجار داخلی تضمیـن [...]

عنوان

Go to Top