مرکز تجاری ایران و

مرکز تجاری ایران و قطر با هدف ارتقاء روابط تجاری و اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران

و کشور قطر تحت نظر سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل گردیده است.  

 

شرایط ویژه برای عضویت در مرکز تجاری ایران و قطر

مرکز تجاری ایران و قطر

مرکزی است برای تعامل شرکت های پیشرو ایرانی و قطری جهت توسعه صادرات و واردات و سرمایه گذاری متقابل در چارچوب قوانین ومقررات دو کشور که از سوی سازمان توسعه تجارت ایران برای فعالیت آن پروانه صادر شده است. هدف اصلی این مرکز، بر اساس توافقات به عمل آمده مسئولین عالی رتبه دو کشور، ترویج، پرورش و کمک به توسعه روابط تجاری بین ایران و قطر و سایر جوامع بین المللی از طریق تشکیل بستری است که در آن نمایندگان شاخص تجاری هر دو کشور بتوانند با یکدیگر ملاقات، تبادل نظر و با عقد قرارداد از توانمندی های یکدیگر بهره مند شوند، همچنین با ایجاد نمایشگاه های دائمی، فصلی و مقطعی از محصولات ایران در کشور قطر توسعه فروش محصولات میسر گردد. مرکز، یک رابطه یکپارچه را بین ایران و قطر متصور است. یک مشارکت دائمی که در جهت منافع متقابل و روابط تجاری، فرهنگی و امنیتی بنا شده است، بر همین اساس تبادلات مالی و بانکی و تضامین بازگشت وجوه ناشی از صادرات در آن با حضور بانک های ایرانی و قطری و اعتبارات صندوق ضمانت صادرات، نگرانی های صادرکنندگان را بر طرف کرده است.

سازمان توسعه تجارت ایران

سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1345 به منظور توسعه تجارت خارجی، بازاریابی، تبلیغ و گسترش بازارهای جهانی كالا و خدمات صادراتی كشور، فراهم آوردن موجبات توسعه بنگاه های تجاری و افزایش توانمندی آنها، اطلاع رسانی تجاری، تهیه و تنظیم قوانین و مقررات مناسب برای فعالیت های تجاری و توسعه همكاری های دو جانبه و چند جانبه، ارائه تسهیلات و كمك برای توسعه صادرات تاسیس شده است. سازمان توسعه تجارت ایران، سازمانی است فعال، مشاركت جو و مبتنی بر دانش كه در راستای برنامه های كلان كشور، به دنبال توسعه و تقویت تجارت خارجی و دست یابی به سهم بیشتر بازار هدف به نحوی یكپارچه و اثربخش می باشد. این سازمان، توسعه تجارت را با عنایت به برقراری تعاملات سازنده با طرفین تجاری و ذینفعان خود، منابع انسانی كارآمد و بكارگیری دانش و فناوری جدید دنبال كرده و همواره سعی دارد با برنامه ریزی، سیاست گذاری، حمایت و نظارت عالیه، بستر مناسبی جهت مدیریت كلان صادرات و تقویت زیربناها و ظرفیت های لازم برای تسهیل و توسعه تجارت خارجی كشور فراهم نماید.

رویدادها

اهداف مرکز تجاری ایران قطر

  • توسعه روابط تجاری

  • تسهیل فرایند تجارت بین دو کشور

  • ایجاد روابط اقتصادی

  • استفاده متقابل از توانمندی های طرفین

  • تشکیل کنسرسیوم های تجاری، دانش بنیان و سرمایه گذاری مشترک

  • ایجاد کانال ارتباطی با سایر تشکل های تجاری بین المللی

  • حمایت و پشتیبانی مالی، حقوقی و فنی از اعضای مرکز

  • شبکه اطلاع رسانی جامع

سازمان های مرتبط