شرایط و خدمات عضویت در مرکز تجاری ایران و قطر

با توجه به نزدیکی رویداد جام جهانی و برگزاری نمایشگاه های اختصاصی- تخصصی ایران برای فراهم نمودن حضور حداکثری شرکت های ایرانی مرکز اعمال التجاری قطر ایران تصمیم گرفته شد حق عضویت از 5000 دلار با تخفیف 50% به 2500 دلار تقلیل یابد. لذا شرکت ها می توانند از این فرصت طلائی برای عضویت در مرکز اعمال التجاری استفاده نمایند.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *