فراخوان شرکت های متقاضی تجارت با قطر

به منظور رونق بخشیدن به تجارت بین ایران و قطر و معرفی ظرفیت ها و توانمندی های تجار ایرانی در عرصه های مختلف فراخوان از سوی سازمان توسعه تجارت ایران صادر گردیده که بر این اساس از کلیه متقاضیان با سابقه و موفق در بازار مذکور دعوت به همکاری می نماید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *