نکات صادرات میوه به قطر

نکات صادرات میوه به قطر قطر فارغ ازاینکه کشوری ثروتمند محسوب میشود به دلیل کمبود زمین های زراعی سالانه درصد بالایی از مواد غذایی مصرفی خود را از طریق واردات تامین می کند. نزدیک بودن کشور قطر و همچنین وجود تنوع بالای محصولات کشاورزی، فرصت خوبی را برای صادرات مواد غذایی به این کشور را…